appzurt-1-300x300

Appzurt

In dit boek staan veel leuke feitjes en weetjes over dyslexie. Wat is dyslexie nu eigenlijk? En met dit boek wil Léon Biezeman laten zien tegen welke problemen met dyslexie hij zelf is aangelopen. Bij kinderen, maar ook bij volwassenen met dyslexie gaat het lezen en schrijven niet automatisch. Ze kunnen wel lezen en schrijven, […]

Lees verder
schrijven met dyslexie

Schrijven met Dyslexie

‘Schrijven met dyslexie’, het is niet de vraag of kinderen met dyslexie kunnen schrijven, maar kunnen zij dat zonder taalfouten? Als zij de gelegenheid krijgen om, zonder tegen gehouden te worden door die taal- en schrijffouten, hun schroom om te zetten in moed, kunnen zij dan verwoorden wat hun ideeën, plannen en fantasieën zijn? In […]

Lees verder
lerenmetdyslexie_deel1

Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek

Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Hierover werd een internet-enquête opgesteld, bestemd voor mensen met dyslexie. Dit boek brengt de resultaten van dit onderzoek in beeld. Er werd aan mensen met dyslexie gevraagd antwoord te geven op volgende vragen: Wat waren (in het […]

Lees verder
lerenmetdyslexie_deel2_cover

Leren met dyslexie. Deel 2: reflexie

Leren met dyslexie. Deel 2: reflectie Dit boek interpreteert en trekt besluiten uit de onderzoeksresultaten van de internetenquête naar leren met dyslexie, verschenen in Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek. Door de positieve benadering van dyslexie – er wordt onderzocht hoe mensen met dyslexie er toch in slagen te studeren – komt men tot nieuwe […]

Lees verder
dyslexie compenseren

Handboek Dyslexie Compenseren

Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof nu eenmaal vooral in de geschreven taal wordt aangeboden, heeft dyslexie wel degelijk een grote invloed op […]

Lees verder
Leon-met-boek ruimte voor dyslexie

Ruimte voor dyslexie

Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: ‘Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met dyslexie zijn een zeldzaamheid. (…) ik lees een boek nooit in één keer uit. Bij dit boek […]

Lees verder